Přihláška

Přihlášku ve formátu PDF si můžete stahnout zde.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na recepci klubu, nebo ji zašlete naskenovanou na adresu jakub.pech@golfsnail.cz

 

ONLINE REGISTRACE

Jméno


Příjmení


Rodné číslo


Bydliště


E-mail


Telefon


Aktuální HCP


(Při 1. registraci do ČGF doložte HCP protokolem o zkoušce golfové způsobilosti)


Kategorie
dospělá osobamanželská dvojicedítě do 15ti letrodina se dvěma a více dětmi do 15 let

Žádám tímto o přijetí do občanského sdružení Golf Snail Klub Úholičky (dále jen GSNKU), IČO: 22884726 se sídlem Praha 17, Řepy, Bazovského 1229/6, zastoupeného prezidentem klubu p. Petrem Šedinou. Dále tímto prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil se stanovami sdružení, se kterými souhlasím, na důkaz čeho níže potvrzuji svůj souhlas. Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění.

Souhlasím s tím, aby GSNKU zpracovával a evidoval mé osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu, a to i po ukončení mého členství v klubu. Dále souhlasím s tím, že GSNKU je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence Českého golfové federace a příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČGF a v ČUS dle jejich směrnic a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Souhlasím s podmínkami přijetí