Přihláška

Dříve než začnete, seznamte se prosím se Stanovami klubu a s Informacemi o zpracování osobních údajů.

Pokud máte tištěnou přihlášku z naší recepce, můžete ji naskenovanou odeslat na petr.sedina@golfsnail.cz, nebo ji odevzdat opět na recepci klubu. 

ONLINE REGISTRACE

Jméno


Příjmení


Rodné číslo


Bydliště


E-mail


Telefon


Aktuální HCP


(Při 1. registraci do ČGF doložte HCP protokolem o zkoušce golfové způsobilosti)


Kategorie
dospělá osobamanželská dvojicedítě do 15ti letrodina se dvěma a více dětmi do 15 let
Poznámka: Při skupinové registraci více členů v rámci zvýhodněné kategorie prosíme vyplňte registrační formulář zvlášť pro každého člena.

Žádám tímto o přijetí do spolku Golf Snail Klub Úholičky, z.s. (dále jen GSNKU), IČO: 22884726 se sídlem Praha 17, Řepy, Bazovského 1229/6, zastoupeného prezidentem klubu p. Petrem Šedinou. Dále tímto prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil se stanovami sdružení, se kterými souhlasím, na důkaz čeho níže potvrzuji svůj souhlas.

Souhlasím s tím, že klub bude zpracovávat moje osobní údaje:

a) rodné číslo pro účely evidence ve veřejně nedostupné databázi České golfové federace a klubu

b) pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, titul, e‐mailová adresa, telefonní číslo

Beru tímto na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat shora udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená na mém souhlasu uděleném před jeho odvoláním.