O nás

Vítejte na našich stránkách a dovolte nám, abychom Vás seznámili se Snail Driving Range v Úholičkách

GolfSnail
V zimě roku 2008 se v hlavě nynějšího prezidenta Snail golf, vášnivého hráče golfu Petra Šediny, zrodil nápad založit trochu jiný golfový klub. Hlavní myšlenkou celého projektu je a do budoucna bude nestavět golf jako zábavu horních tříd společnosti (bohužel tato skutečnost je o golfu mezi lidmi rozšířena), ale umožnit každému, kdo si tento sport chce vyzkoušet, nebo se mu chce v budoucnu věnovat, odpálit si pár míčku v domácím prostření a za cenu,
která rozhodně nenabourá rodinný rozpočet. Také nezapomínat na další členy rodiny, které golf neoslovil, jsou ještě v kočárcích nebo mají čumáčky a ocásky. Zkrátka vytvořit takové prostředí, ve kterém se všichni budou cítit jako na vlastí zahradě a věnovat se sportu, který je velmi zábavný.

Poté, co se zrodil nápad, začal se projekt Snail driving range pomalu realizovat. Po dokončení prvních úprav terénu byla na světě cvičná louka. Ta byla vyzkoušena a její provoz zahájen dne 5.7.2009 členy prezidentovy rodiny a nejbližšími přáteli. Na samotném drivingu se začalo pracovat začátkem srpna. Pan prezident však stále svépomocí a občasnou pomocí své rodiny a přátel pracoval na tom, aby byl provoz Snail Golf nejpozději na jaře roku 2010 oficiálně zahájen. Slavnostní zahájení proběhlo 21.3.2010 a my Všem děkujeme za hojnou účast. Doufáme, že se Vám na našem drivingu líbí. Naše práce tím ovšem neskončila. Vynasnažíme se, aby prostředí na Snail Driving Range bylo den ode dne příjemnější a aby možnosti Vašeho vyžití byly stále širší.                                                        
Uběhl rok a Driving Range pokračoval v další sezoně. Byla otevřena nejdříve 6 a v září 2011 9 jamková akademie.

Po celou dobu uzrávala myšlenka na založení právoplatného golfového klubu. Tato snaha vyvrcholila na valné hromadě ČGF 10.3.2012, kdy byl Golf Snail Klub přijat za právoplatného člena ČGF.

Hřiště se stále rozvíjí a důkazem toho je i znormované malé hřiště o 6 jamkách, na kterém je možnost pro začínající golfisty úprava handicapu.

Klub nežije pouze golfem, ale i společenskými aktivitami, a v roce 2015 byl pořádán první ročník benefice Úsměv Anděla. Výtěžek této akce je použit na nákup drobných dárečků pro onkologicky nemocné děti.

Veškeré aktivity klubu jsou pravidelně uváděny na těchto stránkách a zajímavosti se lze dočíst i na stránkách e-novin klubu www.snailnews.cz