Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

Tyto stránky provozuje Golf Snail Klub Úholičky, z.s., se sídlem na adrese Bazovského 1229/6, Praha – Řepy, 16300. Každý prvek této internetové stránky, včetně loga, designu, ilustrace a textů uvedený na těchto internetových stránkách nesmí být použit, reprodukován, modifikován, distribuován nebo půjčen bez našeho povolení.

Názvy značek, jež jsou uvedeny, byly zaregistrovány příslušnými vlastníky a jsou chráněny zákonem o ochranných známkách.

Při použití nebo přístupu k této internetové stránce vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými níže. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto internetovou stránku.

Golf Snail Klub Úholičky může tyto pravidla kdykoli přezkoumat aktualizací tohoto sdělení a použijete-li stránky po takové úpravě, znamená to, že souhlasíte se změněnými podmínkami. Kontrolujte prosíme změny těchto podmínek používání pravidelně.

Osobní údaje

Tyto zásady by vám měly pomoci porozumět tomu, jak Golf Snail Klub Úholičky, coby správce údajů, shromažďuje, používá a chrání informace, které poskytujete na naší internetové stránce.

Naše internetové stránky můžete obecně prohlížet anonymně bez poskytnutí jakýchkoli osobních informací. Existují však případy, kdy po vás můžeme osobní údaje chtít. Můžeme například požadovat osobní údaje při Vaší registraci do klubu, při Vaší registraci k odběru informací o našich službách, při odběru zpravodaje nebo při registrací do soutěží nebo obecně při zaslání jakéhokoli dotazu.

E-mailové zprávy

Pokud nám poskytnete osobní informace a rozhodnete se připojit k e-mailovému seznamu, budete od nás dostávat e-maily o aktualizaci služeb, speciálních nabídkách a důležitých záležitostech. Pokud si nepřejete, aby vám byly e-maily zasílány, kontaktujte nás prosím na emailu info@golfsnail.cz.

Použití osobních údajů

Osobní informace poskytnuté uživateli ve věku 18 let a více mohou být námi použity pro marketingové a propagační účely. Golf Snail Klub Úholičky Vaše osobní informace uvedené na této internetové stránce nepronajímá, neprodává ani jinak nedistribuuje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů požadovaných zákonem.

Pokud nám poskytnete souhlas se sdílením vašich informací s jinými společnostmi, můžeme vybrané osobní údaje sdílet s třetími stranami (např. s Českou Golfovou Federací, Teetime apod.). V takovémto případě bude vždy explicitně uveden seznam společností, se kterými nám udělujete souhlas sdílet Vaše osobní údaje. Snažíme se veškerými přiměřenými způsoby chránit důvěrnost vašich informací, Golf Snail Klub Úholičky však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran.

Máte právo na přístup, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zprávy na info@golfsnail.cz.

Golf Snail Klub Úholičky si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto zásady a to kdykoli prostřednictvím odpovídajícího oznámení uživatelům své internetové stránky. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na této internetové stránce.

Můžeme sdílet statistické nebo souhrnné neosobní informace o uživatelích s inzerenty, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Tyto údaje se využijí pro úpravu obsahu a reklamy internetové stránky společnosti s cílem nabídnout našim uživatelům lepší zážitek.

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili vysokou funkčnost stránek. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili. Soubory cookie relace v počítači po zavření vašeho prohlížeče nezůstávají. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost.

Soubory cookie můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. 

Google Analytics

Tyto internetové stránky používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google.

Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

Přenos osobních informací do jiné země

V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

Zpracování osobních údajů členů klubu

viz Informace o zpracování osobních údajů v sekci Členství ve Snail klubu