Místní pravidla

1. Hranice hřiště (pravidlo 18)

Hranice hřiště je vyznačená bílými kolíky, čarami nebo bíle natřenými tyčemi na hranici s přilehlým polem.

2. Trestné oblasti (pravidlo 17)

Žlutá trestná oblast („příčná voda“) je značená žlutými kolíky nebo čarami. Červená trestná oblast („podélná voda“) je značena červenými kolíky nebo čarami.

3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 16.1)

 • všechny části drenážního a zavlažovacího systému
 • informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše, kameny na odpalištích
 • sloupy elektrického vedení (viz též „Dráty elektrického vedení“)
 • opěrné kůly u nově vysazených stromků (viz též „Mladé stromky a keře“)
 • vyčnívající kameny na nízko sekaných plochách
 • cesty pro údržbu hřiště

4. Pohyblivé závady (Pravidlo 15.2)

 • kameny v bunkrech
 • kolíky určující vzdálenost k hraně greenu
 • kolíky označující vodní překážky a půdu v opravě

5. Půda v opravě (Pravidlo 16.1)

 • místa označená modrými kolíky nebo čarami
 • vyjeté stopy stroji údržby hřiště
 • holá místa bez trávy kdekoli na nízko sekaných plochách o velikosti score karty (viz též „Špatný stav hřiště“)

6. Mladé stromky a keře

Pokud jsou označené modrou stuhou nebo mají dřevěnou oporu, jsou chráněny. Překáží-li stromek hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, hráč musí míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 16.1b (Nepohyblivá závada).

7. Dráty elektrického vedení

Pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, hráč musí beztrestně opakovat ránu. Pokud původní míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

8. Přísný zákaz hry s „driving range“ míči

9. Měřící zařízení

Při hře na tomto hřišti může hráč získat informace o vzdálenosti použitím přístroje, který slouží výhradně k měření vzdálenosti. Jestliže hráč použije měřící zařízení, které je uzpůsobeno k měření či odhadování i jiných faktorů (sklonu, rychlosti větru, teploty, doporučování hole atd.) poruší tím pravidlo 4.3a bez ohledu na to, zda některá tato doplňková funkce byla skutečně využita.

10. Špatný stav hřiště

Pokud míč skončí na holém místě bez trávy kdekoli na nízko sekaných plochách, postupuje se dle Pravidla 16.1 Půda v abnormálním stavu.
Pokud se míč po prvním spuštění dle pravidla 16.1 zastaví opět na holém místě bez trávy, spuštění se neopakuje, ale míč se umísťuje na nejbližší místo, kde již nedochází k překážení a které není blíže jamce.

11. Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak)

Hra na jamky – ztráta jamky; hra na rány – dvě trestné rány

Tato Místní pravidla vstupují v účinnost k 1. lednu 2019.