Členství ve Snail klubu

Členem Golf Snail Klubu Úholičky (dále GSNKU) se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s naší filozofií a bude ctít naše poslání. Od našich členů rovněž očekáváme, že se budou v rozumné míře aktivně podílet na rozvoji klubu a plnění našich společných cílů.

Jediný možný typ členství, které u nás můžete získat, je řádné členství v klubu. Všechny ostatní druhy hracích (či play) členství jsme zavrhli, jelikož věříme, že vedou k anonymizaci členské základy a lákají klubové přeběhlíky hledající nejvýhodnější cenu pro danou sezónu. Z ekonomického hlediska to může být jistě validní přístup, ale takovým klubem my nejsme a slibujeme, že ani nikdy nebudeme. Naším cílem je naopak stavět a udržovat stabilní členskou základnu plnou čestných lidí, ke kterým máme osobní přístup a které bychom si dokázali představit jako své přátele.

Věříme, že tímto přístupem jsme schopni trvale udržovat přátelské prostředí v našem klubu a zajistit i zajímavý klubový život.

O získání členství v GSNKU rozhoduje prezident klubu na základě podané přihlášky. Viz přihláška členství zde.

Golf Snail Klub Úholičky je místo, kam určitě můžete i s celou svou rodinou. Abychom tolik nezatěžovali Váš rodinný rozpočet, připravili jsme různá zvýhodněná rodinná členství. Detaily a cenové podmínky naleznete v našem ceníku.