Tomáš Zika

Narodil se v roce 1973 v Příbrami. Po základní škole, kterou navštěvoval v Dobříši 1978-86, absolvoval SOU spojů v Táboře 1986-1990, což se později ukázalo jako past. V den, kdy dostává výuční list, jeho obor prakticky zaniká, a on se ocitá opět svobodný a opět na začátku. Po vojně v roce 1991 odchází do Prahy, kde se různě protlouká a zakouší devatero řemesel, ale hlavně bídu. Po třech letech hledání se ocitá v divadle jako kulisák, což mu vydrží bezmála 11 let. Nejdříve je to Vinohradské, pak Fidlovačka a divadlo v Dlouhé. Ve Vinohradském divadle začíná hrát na kytaru a zakládá svou první kapelu MPLP (Monty Pičusův Létající Pes). Po více než jedné dekádě končí jeho divadelní pouť a on se snaží znovu zapojit do normální společnosti, což se mu daří se střídavou úspěšností. Roku 2010 se nechá zaměstnat u filmu, kde pracuje dodnes. Po celý čas ho provází hudba a jeho věrní psi. Dnes má již třetího. K tomu krásnou ženu a neméně krásného syna.

První výtvarné práce se datují už od první třídy základní školy. Nic z těchto prací se naštěstí nedochovalo. První a na dlouhou dobu poslední výtvarný neúspěch byla známka tři ve čtvrté třídě, kterou obdržel za obrázek „Útok na zimní palác“. Spolužáci tento výjev provedený barevnými fixami ohodnotili superlativy, ovšem soudružka učitelka začínajícímu umělci vyčítala přílišnou krvavost provedení a poučila ho, že ve skutečnosti se při této dějinné události nikomu nic nestalo. Náš umělec však na kreslení nezanevřel. Věnoval se mu dál, s nadšením amatéra, pro kterého vítězné vavříny nic neznamenají, a největší odměnou je samotná radost z odvedené práce. A tak si dál v tichosti, kdesi v ústraní, pilně cizeluje svůj styl. Když tu ho zastihne puberta a on na delší dobu dává kreslení vale. V dalším průběhu života se ke kreslení pravidelně i nepravidelně vracívá a to trvá až podnes.

  • Výtvarné či umělecké školy veškeré žádné.
  • Je členem Sdružení Stejnejch Ksichtů.
  • Tajným členem osady Posledního trempa.
  • Čestným členem VSZZOK, Volného sdružení za záchranu ohraných kytar.

Výstavy:

  • 2002: První ucelená výstava na Sloupu na půdě půd u pana Tichého zvaného Kudyd. Spojené se zahradní slavností
  • 2005:  V kostele svaté Máří Magdalény pod záštitou farního otce Marka Bendyho Růžičky
  • 2008:  Výstava v galerii Ve dvoře v Litoměřicích za podpory grafického studia Bassart
  • 2013: Divadlo Varnsdorf
  • 2014: Kostel svaté Máří Magdaleny pod záštitou farního otce Marka Bendyho Růžičky
  • 2019: Na scéně UNIJAZZU Kaštan