[:CS]ForGolf: „Kladivo na jamky v Úholičkách“[:]

[:CS][:]